Jeg tror ikke jeg har greid å holde meg frisk alle årene her uten Svein Wik sin hjelp, sier Lisbeth Bjerkan. Hun har helt siden åpning av hotellet i 1987 arbeidet som stuepike og etasjearbeider. Dette er et hardt arbeid med bytte av sengetøy og rengjøring i alle hotellets rom og saler. Lisbeth har i likhet med hotellets øvrige ansatte fått tilbud om forebyggende behandling og konsultasjon om trening fra muskelterapaut Svein Wik. Hun har benyttet seg av tilbudet med jevne mellomrom. Lisbeth er ikke i tvil om at dette har hjulpet henne i arbeidet ved hotellet. Når avisa er på besøk har to andre ansatte time hos Svein denne dagen i 7.etasje ved trimrommet på hotellet. Heidi Elisabeth Amundsen og Inger Eidsaunet. For de to gjelder det samme som for Lisbeth. De legger vekt på å holde vedlike egen form og utøver variert egentrening gjennom uka. Heidi Elisabeth begynte på hotellet som stuepike året 2004, og benytter Hell Treningssenter i tillegg til egentrening for å unngå sykemelding i jobben på konferanseavdelingen. Inger Eidsaunet arbeider mye på kontor med skanning av faktura og benytter fritiden til å gå turer og luke i hagen hjemme. Lisbeth Bjerkan trener på Lillesand Treningsstudio for å vedlikeholde kondisjon og styrke. Alle tre skryter av både hotelledelsens satsing på forebyggende helse og tilbudet som Svein Wik gir ved hotellet.

Direktør med egen HMS- erfaring      

Direktør ved Rica Hell Hotel, Arild Vollan har selv erfart at muskelterapaut Svein kan tilby viktige bidrag for en bedre helse. Da Arild hadde smerter i kroppen en periode testet han selv ut muskelterapauten sine tjenester.

Jeg hadde selv smerter som ikke ville slippe i kroppe en periode. Etter et besøk på behandlingsbenken hos Svein, slapp det hele og hverdagen ble langt bedre, sier direktør Arild Vollan på Rica. Han sier ledelsen ved hotellet legger vekt på det forebyggende arbeidet. Har stor fokus på HMS-arbeidet og har en filosofi om at alt på hotellet skal være ekte.

Vi ville satse på å være i forkant. Det er viktig for oss å redusere sykefraværet. Derfor gikk vi inn på denne avtalen med Svein i 2006. Det har vist seg å bære positive frukter.  Jeg synes også det er bra at ansatte og det vi tilbyr på hotellet er ekte, og ikke tilgjort. Det å være seg selv og slippe ned skuldrene men ha fokus på å gjøre en bra jobb er viktig, sier direktør Arild Vollan, som gjerne ser at tilbudet som Svein Wik gir de ansatte gjennom en sponset avtale fra hotellets side videreføres etter gode erfaringer.

Muskelterapaut med nyttige råd

Svein Wik driver sin egen klinikk i det tidligere NTE- bygget ved E 14 i Stjørdal. Bygningen er nå eid av Vennatrøgruppen.  Han tar imot pasienter med ryggsmerter, nakke- og skulderproblem. Det kan være muskelsmerter og andre årsaker til at kroppen streiker. Svein har pasienter i alle aldersgrupper til behandling.

Det er så viktig å tenke og handle forebyggende. Være i forkant hele tiden og det gjøres best ved å holde kroppen i form gjennom bevegelse. Stillesittende arbeid eller tungt arbeid med løfting og strekk er begge utfordrende i lengden. Gjennom mine år som terapeut ved hotellet har jeg bevisst informert de ansatte om hvilken egentrening som hjelper, forklarer Svein. Når ansatte ved hotellet bestiller behandlingstime i 7.etasje trykker Svein på såkalte «triggerpunkter» i kroppens muskelfester. Han masserer stive skuldre og vonde føtter.

Hos meg får de ansatte råd i tillegg til behandling. Akuttsituasjoner kan bare løses enkeltvis, og jeg prøver å spørre hvis det oppleves smerter i 30-års alder hvordan den ansatte tror dette vil utvikle seg mot 60-års alder hvis ikke vedkommende selv gjøre en egeninnsats for å forebygge, sier Svein Wik. Han setter selv stor pris på å kunne tilby sine tjenester ved Rica Hell Hotel. I et lengre perspektiv er han sikker på at både hotellets eiere, ledelse og ansatte ser viktigheten av tilbudet som ytes. Da spesielt gjennom redusert sykefravær.