Det er sprengt ut 4,4 kilometer tunnel og Nordlandsbanen forkortes med 1627 meter. Strekningen Trondheim-Hell er blir fem minutter kortere i tidsbruk for tog. Anleggsleder Ketil Myklebost i Mika som nå er blitt en del av Betonmast med 300 ansatte er tilfreds med sitt oppdrag med Gevingåsen Tunnel.

- Nå går ukene raskt mot åpning av banelegemet etter at vi har ferdigstilt vårt oppdrag i prosjektet. 1,1 millioner tonn stein er kjørt ut av tunnelen, og 895 000 tonn av dette har Avinor tatt over til sikring av rullebane og taxebane på Værnes, forteller Myklebost.

Banelegemet legges med spor og sviller

Hele tunnelens lengde, en jernbanetunnel som “krysser” dagens E6 gjennom fjellet 17 meter under E6, har blitt sikret mot frost og vann. En pumpestasjon med vannbasseng er anlagt noen hundre meter fra Hommelvik siden. Mesta har utført store deler av frost og vannsikringsoperasjonen som har gitt tunnelen et ytre skall av sprøytet betong. Tunnelens kapasitet etter åpning blir 8 tog i timen fra tidligere 5,4 tog. Svill og skinner legges nå fortløpende av det tyske firma Wiebe etter at Tverås Maskin fra Stjørdal har lagt ned sålen for banelegemet. Offisiell åpning av anlegget til en kostnad av rundt 670 millioner kroner er 23. august, men allerede 15.august går det første tog gjennom tunnelen med persontransport.

- Vi er i rute med sporlegging og 13. og 14.august stopper trafikken helt i Hommelvik for påkobling av nytt spor til tunnelen, sier byggeleder Einar Solem i Jernbaneverket. Solem og prosjektstyrer Jan Tore Herfjord forteller at det tirsdag gjensto å legge 500 meter skinner i den 4,4 km lange tunnelen. Signal, lys og annet teknisk utstyr skal på plass. Rømningsveier er allerede skiltet og opplyst med lamper hver 10. meter. Skilt hver 50. meter i tunnelen.

Stor øvelse 5.august

Et krav fra sentrale myndigheter før åpning av tunnelen for persontransport er krav om gjennomført sikkerhetsøvelse med evakuering. Jernbaneverket forbereder derfor en større øvelse 5. august i god tid før drift av tunnelen.

- Vi vil ha rundt 150 markører under denne øvelsen der også rømningsveier blir benyttet, sier informasjonsansvarlig Stig Herjuaune i Jernbaneverket. Han ser fram til åpning av tunnelen og programmet for åpningen vil by på persontog til Steinkjer med pressen på slep 15.august med pump og prakt uten grevlinger i taket.