Aud og barna hadde plukket det de trodde var hundebæsjposer. Viste seg å være menneskeavføring 

foto