Flere døde i fjor enn året før. Årsaken kan være todelt