I forbindelse med at ansvarlig redaktør Sanna Drogset Børstad skal ut i foreldrepermisjon fra februar, konstitueres Bjørn Lie Rønningen som ansvarlig redaktør i Stjørdals-Nytt i hennes fravær.

Rønningen har bakgrunn fra 15 år som redaktør for lokalavisa Hitra-Frøya, og tiltrådte 1. januar i år i en stilling som prosjektredaktør for lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge.

Han skal kombinere denne stillingen med redaktørjobben i Stjørdals-Nytt.

– Det kjennes fint å vite at en solid og erfaren redaktør som Bjørn kommer inn og styrer skuta mens jeg skal være i permisjon, sier Børstad.

Lang erfaring

Før Rønningen begynte i Hitra-Frøya, har han ni år bak seg i Tønsbergs Blad-systemet, med ulike roller som journalist, vaktsjef, lokalavisredaktør, utviklingsredaktør og sist daglig leder og redaktør i TV Vestfold. Før det var han i en kort periode innom Adresseavisen.

– Erfaringene herfra er lett overførbare til Stjørdals-Nytt. I Vestfold var jeg for eksempel ansvarlig for å bygge en ny lokalavis helt fra bunnen av. Hitra-Frøya har på sin side oppnådd en sterk digital posisjon, samtidig som man har tatt vare på papiravisas fordeler. Denne kunnskapen skal jeg ta med meg inn i dette vikariatet, sier Rønningen.

Solid digital vekst

Rønningen vil fortsatt være prosjektredaktør for Polaris Media sine lokale mediehus i Midt-Norge, hvor også Stjørdals-Nytt er en naturlig del av avisfamilien.

Stjørdals-Nytt har, i tillegg til å distribueres gratis på papir til husstander i hele Værnesregionen, hatt en god utvikling digitalt de siste månedene, og har siden i høst økt den digitale abonnementsbasen med 50 prosent.

– Jeg ser fram til å steppe inn i Sannas fødselspermisjonsfravær og skal prøve å videreføre den gode jobben hun og redaksjonen gjør med Stjørdals-Nytt. De har virkelig skutt fart i den digitale utviklinga si. Fortsatt digital vekst er en klar marsjordre, samtidig skal også papiravisas sterke posisjon i Værnesregionen videreutvikles. Jeg har så vidt rukket å hilse på staben i bedriften og gleder meg til å bli bedre kjent og bidra med mitt.