Krever full stans i arbeidet med E6 – kan bli nødt til å flytte veien