Opprettet ny stilling etter mangel på leger: Disse har søkt på jobben