Retter blikket fremover etter mobbesak endte på 600.000 kroner: – Det har vært en stor sak å ta tak i

foto