Vegvesenet var ikke særlig imponert etter storkontrollen