Elevene fra alle skoletrinn hadde på forhånd samlet inn et stort og variert premiebord. Sammen bidro hovedarrangørene fra andre og sjette klasse med lærere til en trivselsdag. Ikke bare ble det solgt lodd i store mengder, fra skolekjøkkenet og inne på elevenes klasserom ble det solgt kaker og kaffe. Godt oppmøte fra foreldre og besteforeldre med flere bidro til at mynter og papirpenger ga uttelling på dagen også i alle pengebøttene. På skolekjøkkenet var to blant mange flinke jenter i gang med salg av kaffe og formkaker.

- Vi synes slike basarer med loddsalg og kakesalg er supert å være med på. Vi samler også inn penger til nyttige formål med barn i sentrum som trenger hjelpa vi kan gi dem, sa Rebecca Phillips Alstad og Elinnor Wettre Folde, begge elever i 6.klasse. Med andre ord var hele skolen engasjert i fredagens tombola, etter som klassetrinnene fikk tildelt hver sin tildelte «tombolatid» på skolen. Nå skal komiteen fra 6. og 2.trinn på skolen telle opp kassen.  Beløpet dreier seg om flere tusen kroner som nå sendes til barnebyen i Hviterussland, Marina Gorka og til TV-aksjonen i regi av Unicef.