Det er ikke bevilget midler til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Jernbanedirektoratet anbefaler i sitt handlingsprogram for de kommende elleve årene å prioritere kapasitetstiltak og delvis elektrifisering på strekningen Trondheim - Stjørdal - Storlien for å raskest mulig kunne utvide togtilbudet på jernbanen fra en til to avganger i timen mellom Steinkjer og Melhus.

En av konsekvensene for å forbedre kapasiteten er å slutte å betjene fem-seks stasjoner på strekningen. En av stasjonene som lever farlig vil da være Hell stasjon. Øvrige stasjoner som antydes som mulig å droppe er Skansen, Ronglan, Rotvoll, Røstad og Sparbu.

Fylkesutvalget i Trøndelag vurderer saken om delvis utsatt elektrifisering i sitt møte onsdag. I sin innstilling skriver fylkesrådmann Odd Inge Mjøen at fylkesutvalget er innforstått med at enkelte stasjoner på strekningen må kuttes som en konsekvens av høyere frekvens, men oppfordrer Jernbanedirektoratet til å gjennomføre kuttene i nær dialog med fylkeskommunen og berørte kommuner.