Lang debatt før Meraker Brug-kjøpet fikk grønt lys: – Stortinget inviteres til å vedta noe i blinde

foto