På dagtid tirsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll i Åsen. I en kontrollrapport fra Statens vegvesen opplyser kontrolleder Nina Pedersen at det ble utstedt tre bruksforbud under kontrollen, samt advarsler på kjøre- og hviletid.

Et kjøretøy hadde for mye i overlast, noe som medførte et gebyr på 3350 kroner. Et annet kjøretøy som transporterte fisk hadde avrenning fra lasten og fikk bruksforbud inntil avrenningen opphørte.

Les også: Vogntoget veide 2,7 tonn mer enn tillatt. Det ble kostbart for transportselskapet

På det tredje bruksforbudet var det en utenlandsk sjåfør som manglet gyldige papirer for å drive kabotasje. Statens vegvesen opplyser at kabotasje er transport av personer og gods mellom steder i et annet land enn hvor føreren hører hjemme.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det, men transportører fra EØS har mulighet til å midlertidig utføre kabotasje i Norge. Det ble gitt bruksforbud inntil føreren har dokumentene i orden.