Forskriften er skiftlig og vil gjelde fra 19. mai til 31. mai 2021.

Serverings- og skjenkesteder

Kommunen opplyser at alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

- Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, opplyser kommunen i en pressemelding.

Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder, opplyses det. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

- Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren går ut av drosjen, heter det videre i meldingen.

Kommunen opplyser at det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand.

-  Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer, skriver de videre.

Ved frisør og hudpleie 

Dette vil gjelde ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester. Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

- Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, opplyses det.

Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på følgende steder:

butikker

fellesarealene på kjøpesentre

på serveringssteder med og uten skjenkebevilling

 i tros- og livssynslokaler

i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende.

- Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger, forklares det videre.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder ikke plikten utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Kunder ved treningssentre

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer. Rådmannen understreke viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune til enhver tid følger gjeldende forskrifter samt nasjonale og lokale råd.

- Videre oppfordrer rådmannen Malviks innbyggere om å; - begrense antall ukentlige kontakter ut over egen husstand til et minimum - benytte hjemmekontor der dette er mulig - begrense unødige reiser over kommunegrensen i størst mulig grad, opplyses det videre.