– Ikke realistisk å ta i mot flere flyktninger

foto