Oppretter undersøkelsessak etter arbeider falt ned fra tunnel

foto