Selbu kommune er tildelt 273.000 kroner i kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

- Vi oppfordrer alle som har lidd økonomiske tap av smittevern tiltak direkte eller indirekte gjennom hele koronaperioden til å søke, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Fristen er satt til 15. september, og tilskuddet skal brukes på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Det er fra departementet gitt kommunene betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.