Av de 58 kjøretøyene som passerte kontrollposten ble 16 tungbiler kontrollert. Oppsummert endte kontrollen med fire bruksforbud, fire dekkgebyr og fire skriftlige mangler.

En sjåfør fikk bruksforbud for å ikke sikre lasten sin tilstrekkelig, en annen på grunn av avrenning fra fiskelast. En fører kjørte med større dimensjoner enn tillatt, og en siste hadde ikke forskriftmessig merking av modulvogntog.

11 000

Det ble også utstedt flere gebyrer, og samlet måtte tungbilsjåførene ut med 11 000 kroner. Blant annet ble det gitt fire dekkgebyr grunnet slitte dekk, der summen lå på 2000 per dekk. I tillegg fikk en fører 1000 kroner i gebyr for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Et foretak fikk gebyr av samme grunn, men måtte punge ut med 2000 kroner.

En del sjåfører fikk advarsel på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.