Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder at E6 gjennom Helltunnelen måtte stenges en periode torsdag formiddag. Årsaken til dette var at det befant seg en gjenstand i vegbanen. Helltunnelen ble åpnet for trafikk igjen klokka 10.13.