I løpet av årets åtte første måneder var det 891.413 passasjerer på NSB sine lokaltog i Trondheim. Dette inkluderer trafikken fra Lundamo/Melhus til Steinkjer. Økningen er på hele 9,5 prosent, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i NSB Nord.

- Det er artig å se at spesielt lokaltogene i regionen utmerker seg etter at vi har jobbet mye med å forbedre både togtilbudet og servicen. Lokaltogene på Trønderbanen mellom Lundamo / Melhus og Steinkjer har i mange år hatt svært gode resultater, med både veldig fornøyde kunder og vekst i antall reisende, forklarer markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Nord Hilde Lyng.

Like hyggelig er ikke passasjerutviklingen på Meråkerbanen, altså strekningen Trondheim - Storlien. 30.181 reisende på årets første åtte måneder er en nedgang på hele 22,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.