Påtalemyndihgeten har bedt om rettens medhold i å holde mannens førerkort beslaglagt inntil dom er avsagt i saken, og det fikk de klarsignal for.

Malvikingen inntok amfetamin samme dag som han kjørte og blodprøve viser en konsentrasjon på 2,296 mikromol pr. liter blod. I følge tingretten er det ingen tvil om at dette tilsvarer minst en promillegrad på over 0,5, og ser flere alvorlige sider av saken. Blant annet anføres at han tydeligvis ikke har forståelse for at kjøring etter amfetamininntak kan være farlig, at han kjørte den aktuelle strekningen flere ganger og at han benyttet en større bil enn vanlig personbil, og slik også utgjorde en større risiko.

Påtalemyndigheten fikk medhold fra Sør-Trøndelag tingrett til å holde mannens førerkort beslaglagt inntil saken mot ham er avgjort, men ikke lengre enn et halvår etter hendelsen.