Denne perleugla har funnet seg godt til rette i et svartspetthull i ei osp ved Fossvatna i Meråker.

Ugla har blitt observert her over flere år og er den arten i uglefamilien som blir betegnet som den nest minste i Norge. Med en kroppslengde fra 25 til 27 cm og et vingespenn nær 50 til 62 cm, veier den lille fuglearten ikke mer enn 100-150 gram.

Når hekkesesongen innledes rundt januar-februar kan perleuglehannene høres i skogen. Lyden skal være så karakteristisk at selv på stille netter kan lyden høres på to til tre kilometers avstand.

Perleuglene hekker gjerne i hule trær og tar ofte i bruk andres rugeplasser dersom disse er fylt med reirmateriale. Hunnen legger gjerne tre til syv egg rundt mars-april, som ruges mellom 25 og 32 dager.