Sammen med SLT koordinator, rektor ved Vikhammer ungdomsskole, leder elevtjenesten ved Malvik videregående skole og leder ved ungdomshusene i Malvik møtte politiet opp ved Bruket kulturhus for kommunestyremøte klokken 10.

Under kommunestyremøtet fortalte de om hvordan aktørene samarbeider for at ungdommene i kommunen skal ha det best mulig. De ga også politikerne en oppgave å gruble på.

- Representantene i kommunestyret fikk en gruppeoppgave som endte i mange gode refleksjoner. Takk til ordfører og kommunestyret som satte av tid til dette viktige temaet. «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», skriver politiet i Værnesregionen på sine Facebook-sider.

- Husk, vi i politiet har forebygging som hovedstrategi og ønsker å være i forkant av kriminaliteten. For at vi skal klare det er det viktig dere varsler om dere er bekymret for noe/ noen, legger de til.