Det sa ordfører Ingrid Aune (A) da hun inviterte til budsjettfrokost mandag morgen. I selskap med sine samarbeidspartnere, varaordfører Ole Herman Sveian (Sp), Rakel Trondal (SV) og Knut Svisdahl (MDG) presenterte hun de rødgrønnes innspill til budsjett.

Ordføreren er stolt over at Malvik er så godt som landsledende når det gjelder å opprette heltidsstillinger. Det er allerede over 60 % med heltidsstillinger. I det rødgrønne forslaget heter det: «Kommunestyret fastsetter en målsetting om å øke andelen hele faste stillinger opp til 67 % i løpet av økonomiplanperioden som har blitt styrende for den politiske utviklingen.»

Varaordfører Ole Herman Sveian er glad for at politikerne har klart å ta mer styring over budsjettprosesen gjennom langsiktig planlegging.

- Da må vi tenke i økonomiplanperioder. Nå står Vikhammer ungdomsskole først i køen. Dessuten er vi opptatt av å få tilrettelagt nye tilbud som pendlerparkering i tilknytning til barnehagen på Vikhammer og kanskje en varehub for å hente varer bestilt over nettet, sier varaordføreren.

- Vi er glade for at den politiske kursen i Malvik kommune ikke tenker på privatisering, men ønsker at offentlige oppgaver skal utføres av fellesskapet. Det er en forutsetning for at SV skal være med, fastslår Rakel Trondal.

Knut Svisdahl (MDG) er glad for at Malvik kommune etter initiativ fra MDG legger fram en miljøplan på nyåret.

- Det kan hende vi sier nei til enkeltforslag i budsjettbehandlingen. Vi er opptatt av å tenke helhet. Venstre sendte oss et forslag nå den 6. desember. Vi savner andre innspill, sier ordfører Ingrid Aune som fastslår at det er viktig å komme tidlig på banen slik at innbyggerne får se hva som er foreslått og kan reagere på forslag.