Værnesregion-kommunene er helt i front, og er først ute i landet med å etablere en felles alarmsentral for å håndtere innbyggernes velferdsteknologi.

Værnesregionen skal sammen med Kongsbergregionen og Tromsø kommune til høsten implementere den samme responsplattformen for alarmmottak og innbyggerdialog innen velferdstjenester.

- Vi begynte i 2015 å tenke på responssenter for å ta imot varsler fra innbyggernes helseteknologi. Da hadde kommunene i Værnesregionen jobbet med velferdsteknologi i to år. Starten ble blant annet markert i juni 2013 da daværende helseminister Jonas Gahr Støre besøkte Selbu for å få en praktisk innføring i de teknologiske nyvinningene, forteller IT-leder i Værnesregionen Elin Wikmark Darell.

Politisk tilslutning

- IT-avdelingen i Værnesregionen forberedte saken. Kommunestyrene i Frosta, Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker sluttet seg til planene for etablering av responssenter og anskaffelse av teknologiske løsninger. Værnesregionen ved IT-avdelingen tok ansvar for framdriften i prosjektet. Dette var et arbeid som skapte nasjonal oppmerksomhet. Det førte til at Tromsø kommune og sju kommuner i Kongsbergsregionen ønsket å delta i denne satsingen. Det er vi glade for, sier Elin Wikmark Darell, som poengterer at mange leverandører ble meget interessert i disse nye tankene.

- Denne anskaffelsen skapte igjen stor oppmerksomhet hos leverandørene som la seg i selene for å vinne kontrakten. Værnesregionen har vært i posisjon takket være høy kompetanse hos Værnesregionen Innkjøp.

Avgjørende samarbeid

Suksessfaktoren har vært et utmerket samarbeid mellom Værnesregionen Innkjøp, IT og helsesektoren. Det har vært gjennomført en omfattende og meget innovativ prosess for anskaffelse som er blitt lagt merke til.

- Dette er et enestående samarbeid mellom miljø i Værnesregionen, Kongsbergområdet og Tromsø. Her er alt lagt til rette for praktisk samarbeid og bistand på tvers av regionene, sier Elin Wikmark Darell.

Møter statsministeren

Regjeringen liker innovative prosesser for anskaffelse. Derfor er IT-leder Elin Wikmark Darrell invitert til Statsministerens kontor torsdag 19. april for å dele sine erfaringer med innovative anskaffelser. Statsministerens kontor setter pris på dirkete tale. Det skal de få, lover IT-sjefen.

Solrunn Hårstad er ansvarlig for den praktiske oppfølgingen og utvikling av responssenteret. Innkjøpskoordinator Kjetil Nyborg har sørget for at anskaffelsesprosessen er gjennomført helt smertefritt til eksempel for etterfølgelse.

- Tolv selskap leverte tilbud og deltok i konkurransen. Vinner ble Intelecom Group AS med kontor i Oslo og Trondheim. Dette er en leverandør som bruker sin kompetanse fra oljebransjen inn mot helsesektoren. Hovedmålet med anskaffelsen av et responssenter, var at alt som kommer inn til responssenteret, skal kunne håndteres på en god måte og oppdrag kanaliseres til riktig instans. Hjemmesykepleiere og andre i primærtjenesten skal samtidig bruke mindre tid på henvendelser enn før, og få mer tid til primæroppgavene, poengterer en strålende fornøyd Elin Wikmark Darell.