Politikerne fikk møte sterke personlige beretninger. Hverdagen i skolen kan oppleves svært forskjellig. Ordfører Ivar Vigdenes fikk før møtet overlevert et opprop underskrevet av 642 personer. De er bekymret for de foreslåtte kuttene. Det er ingen forståelse for å kutte positive tiltak som gårdsbesøk og Eventyrstien for å skape store budsjettoverskudd.

POLITISK PANEL: De fleste partiene stilte opp i det politiske panelet. Her er f.v. Adrian Minde (MDG), Jan Inge Kaspersen (A), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Anja Ristad (SV) og Annette Tollefsen Jensen (KrF).

- Vi har foreldre som opplever at det er svært vanskelig å ta opp ting. Slik skal det ikke være. Det er skummelt, sa skolesjef Ann Kristin Geving.

Skolesjefen mener at skolen har et særskilt ansvar for å legge opp til en god dialog.

- Jeg tar ansvaret for at dialogen ikke har vært god nok. Det skal vi ta opp i det videre arbeidet. Skal vi lykkes med vårt hovedoppdrag som er å gi alle barn god undervisning, trenger vi god dialog med foreldre, sa Geving.

DIALOG: Skolesjef Ann Kristin Geving tok ansvar for at dialogen skal ha en sentral plass i skolen i Stjørdal.

I en periode hadde 12-13 prosent av elevene i Stjørdal spesialundervisning. I dag er tallet seks prosent.

– Ingen vil tilbake til tilstandene med 12-13 prosent. I løpet av kvelden kom det fram at spesialundervisning i noen tilfeller har vært helt avgjørende for å gi elever læring. I andre tilfeller har det vært fullstendig bortkastet og direkte skadelig, sa skolesjef Ann Kristin Geving.

Ordfører Ivar Vigdenes holder fast ved at skolen over år har fått tilført større ressurser. Han er opptatt av økonomisk kontroll for å gi de beste resultater over tid, selv om noen aktuelle nedskjæringer kan smerte her og nå.

Sissel Holmberg orienterte om rapporten som er laget om ungdomsmiljøet i Stjørdal.

- Vi ønsker å sette inn tiltak basert på kunnskap og ikke synsing, sa hun og fortalte om et tøffere ungdomsmiljø med rus, vold og trusler.

Møtet var et godt utgangspunkt for å komme videre mot målet om å skape en best mulig skole i Stjørdal. Leder i Stjørdal kommunale foreldreutvalg Anne Margrethe Bang-Larsen takket paneldeltakerne og publikum for oppmøtet.