Språkrådet etterlyste tilbakemelding. Nå forklarer kommunen hva som har skjedd