Alarmen gikk på nedlagt barnehage – utsatt for omfattende skadeverk