Lina (18) er på utveksling i York. Til våren skal hun være med i et stort prosjekt