Paret skulle i datterens bryllup, men ble satt på fly til annen del av landet. Det var bare starten på problemene