Skal bruke 300 millioner kroner på nytt rådhus og helsehus