Politiet med vakker limerick - søker eier av hest som de i fanget fikk

foto