Martin Myhr har i en periode jobbet på Riksarkivet i Trondheim. Nå er ungdommen engasjert med å legge opp et arkivsystem som oppfyller kravene til et skikkelig arkiv. Da vi besøkte Framlokalet på Skatval var store mengder dokumenter utlagt på bordene. Foreløpig er det en grovsortering som foregår, men etter hvert vil arkivbokser benyttes for å merke og arkivere dokumentene.

Mangler noe

Martin Myhr forteller at det er mange dokumenter som har kommet til rette. Imidlertid er det ønskelig at folk som har ting som kan være av interesse for klubben kan ta kontakt med Myhr. Han er på Framlokalet ukas tre første dager. Blant det som kan være av interesse er å få samlet en komplett samling av Framgang. For enkelte avdelinger mangler det oversikt over trenere og ledere. Bilder fra idrettsstevner og fotballkamper er også satt høyt på ønskelisten. Uansett er det av interesse å høre fra folk om ting som har hendt siden 1892.

Betydelig arbeid

For Martin Myhr er det litt av en oppgave han har påtatt seg. Nå har han veldig interesse for historiske ting, derfor ser han ut til å trives med arbeidet. Klubbledelsen tar nå et kjempetak for å bringe det historiske materialet i orden. Når Framhuset står ferdig, vil arkivmaterialet bli oppbevart i sikre arkivrom og bevart for framtiden. Framhuset vil også ha arkivplass for andre lag som ønsker en sikker oppbevaring av sitt materiale.