Prosjektet ”Lærende regioner” skal avdekke hva som skal til for å forbedre grunnleggende ferdigheter hos elevene i skolene. Sammen med Sogn og Fjordane, Oppland og Aust-Agder skal Nord-Trøndelag avdekke suksessfaktorene som gjør at enkelte fylker får bedre resultater enn andre på nasjonale prøver.

Gjennom forskning skal fylkene få kunnskap om hvordan regionale forhold kan påvirke elevresultatene.

Fire fylker samarbeider på tvers av institusjoner, forvaltningsnivå og organisasjoner.  Samarbeidet har gjort prosjektet mulig, og skoleeierne har vært med og lagt premissene for hva det er relevant å få kunnskap om. Prosjektet legger stor vekt på å involvere skoler og kommuner i å delta i forskingen. Kunnskapen skal videre tas i bruk av skoleeierne for å gjøre de nødvendige endringer og grep i egen sektor.

De nordtrønderske kommunene har gjennom partnerskapsavtaler sagt seg villige til å samarbeid med forskingsmiljøene de neste 3-4 årene for å bedre elevene sine grunnleggende ferdigheter. Fylkeskommunene er med for å se på sin rolle i det regionale resultatbildet, selv om det er grunnskoleresultatene som utgjør den bemerkelsesverdige resultatforskjellen mellom fylkene.

Prosjektrammen er på 11,3 millioner kroner. 8,3 millioner kroner blir finansiert gjennom bevilgning fra Forskningsrådets PRAKUT-pott (Praksisrettet utdanningsforskning).