Kløfta idrettsplass / Tydalshallen søkte om 9,7 mill kr. De er tildelt 3,2 mill kr. Selbuskogen skisenter er tildelt midler i forbindelse med to prosjekt; 39 000 kr til o-kart og 840 000 kr til garderobeanlegg. Sveberg idrettshall ble det søkt om 7 mill kr til. 2,3 mill er innvilget.

Under potten for ordinære nærmiljøanlegg er Bellflata flerbruksområde nå begunstiget med 200 000 kr til grusbane.

Over 16 millioner av midlene går til gjentatte søknader (blant annet Verket Røros A/S (stor flerbrukshall), Ranheim friidrettshall og klatrehall i Orkdal).Videre planlegges/bygges det flere nye flerbrukshaller for tiden, (i Malvik, Holtålen og Tydal). I tillegg fikk Munkvollhallen og Leangen Ishall 2 sine første utbetalinger i år.Dette er kostnadskrevende anlegg, som tar en stor del av spillemidlene, selv om utbetalingene deles over 3 år. Blant nærmiljøanleggene ble det blant annet gitt midler til 7 anlegg for ballspill (ballbinger, balløkker/ballbaner, sandvolleyballbaner og basketballbaner) og 3 BMX-anlegg.