Det har skjedd mye det siste året: - For ett år siden hadde vi ennå ikke fått de nødvendige godkjenninger. Det gjenstod tre måneder før den detaljerte reguleringsplanen ble godkjent. Ingen entrepenør var valgt og det var fortsatt et halvår igjen til starten av salget. Flere milepæler måtte være på plass for å starte arbeidet. Noe har vært positive opplevelser mens andre har vært vanskeligere enn vi trodde og medført mer arbeid enn vi forutsatte.

Men alt i alt har vi ikke møtt noen alvorlige hinder. Vi var spente. Jeg vil berømme Malvik kommune for den positive viljen til at dette prosjektet skal gjennomføres. Arbeidet med utbyggingsavtalen ble startet i november og siste behandling i kommunestyret fant sted 28. mars i år med avtaler om framføring av veg, vann og avløp. Jeg vet om utbyggere som har slitt i årevis bare med slike avtaler.

De folkevalgte i Malvik kommune valgte å prioritere Hommelvik Sjøside med ressurser og politisk behandling. Saken ble behandlet i kommunestyret to ganger, første gang i januar. Mellom møtene var det seks ukers høring før den endelige behandling 28. mars. Både rådmannens stab og politikerne har gjort en utmerket jobb for å legge til rette for byggestart. Det er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner med de samme utfordringer, sier Oddstein Rygg som startet arbeidet i Hommelvik Sjøside fra nyåret 2010: - Da jeg så denne stillingen, ble jeg umiddelbart interessert. Dette hadde jeg innmari lyst til å være med på. Jeg har litt kompetanse etter å ha vært med på ulike arbeidsoppdrag og liker å se et resultat at det vi holder på med.

Vi har jobbet på bred front for å komme igjennom. Nå føler vi at planene er godt spikret og at økonomien er under kontroll.  I slike store utbyggingsprosjekt må utbygger ta mange utgifter i starten. Det er derfor ikke snakk om å ta ut noen gevinst før ut i andre halvdel av prosjektet.  Det var viktig for oss å presentere et tiltalende prosjekt. Derfor lagde vi modeller for å illustrere bygget og omgivelsene slik at folk skulle forstå at her ville det bli noe annet enn lauvskog. Vi presenterte første utkast for administrasjon og politikerne i Malvik kommune og ble møtt med en klar målsetting: Kommunen  ville  at noe skal skje i Hommelvik  og de har  hatt et sterkt ønske om dette i lengre tid.   Med ny jernbanelinje, nyoppusset rundt båthavna ved Nygård, turstier langs Homla og promenadevei langs fjorden foran leilighetene, vil hele området om et par år framstå som et av Trøndelags beste bo-områder.

- Hadde du trodd at dere skulle komme så langt på denne tida?

- Svaret er både ja og nei. Ja - jeg er optimist av natur og trodde først at det skulle være mulig å komme i gang med bygging enda tidligere. Men jeg så ikke hvor mange biter som skulle dette på plass. Nei – en begrensning lå i salget som ville bestemme farten. Vi visste hva banken ville si og hvilke krav som stilles for å gi byggelån.

Eiendomsmegler Morten Løvseth med ansvar for salget visste om en del potensielle kjøpere. Det kunne kanskje være 10 – 20 kjøpere, men ikke 50. Spørsmålet var om leilighetene var tilstrekkelig salgbare i et ”ørderkratt” som ikke ser så tiltalende ut? Kunne vi selge på fine plansjer og tegninger? Det var den sterkeste utfordringen. Det var spennende dager rundt jul. Vi laga prospekter som vi sendte ut til interesselista. Jeg husker de ble postlagt 23. desember. Det var frist til 6. januar med å bestemme seg.

Spenningen var stor. Lørdag 15. januar hadde vi innkalt til presentasjon av Hommelvik Sjøside på Rampa. Det var fullt hus. Jeg presenterte prosjektet før arkitekt Svein Skibnes, Krister Jacobsen fra entrepenøren Teknobygg Entrepenør AS, Tor Helge Hansen fra SpareBank1 i Malvik og selgeren Morten Løvseth fra Eiendomsmegler1 slapp til.

Mange var spente – hvor mange leiligheter er solgt? De måtte vente på Morten som hadde svaret: Det var 22 leiligheter så langt. Presentasjonen på Rampa var en vellykket happening og de skjedde mye i dagene etter Rampa. I slutten av januar hadde vi solgt 27 – 28 leiligheter og nærmet oss antallet som banken krevde for å gi lånetilsagn. I april hadde vi nådd nødvendig antall for å få godkjenning av banken. Dermed var det klart for endelig kontrahering av de første 60 leilighetene med Teknobygg Entreprenør AS.

Ved utgangen av første halvår har vi solgt 50 leiligheter. Jo flere salg som er gjennomført, jo flere kjøpere har vi som snakker positivt om Hommelvik Sjøside. De er våre ambassadører. Med et salg på 50 i første halvår, er vi meget godt fornøyd. Budskapet om Hommelvik Sjøside sprer seg for hver dag. Målsettingen er å selge alle de 96 leilighetene før innflytting i første trinn i 4. kvartal 2012. Vi er på godt veg til å klare det. Snart vil de forbipasserende skje stor endringer på byggetomta når boligene tar form.

- Vi har solgt overordentlig godt i nærmarkedet. Folk med bolig i nærheten av Hommelvik ønsker fortsatt å bo i Hommelvik. Morten Løvseth sier at det fortsatt er mange potensielle salg i nærheten. Kjøperne har stort sett en enebolig fra før og det er få som kjøper sin første bolig i Hommelvik Sjøside. Men i det siste har vi opplevd en økende interesse også utenom nærområdet.

Med et skjøte underskrevet av begge parter har vi en garanti. Vi skal holde ord på samme måte som kjøperne. Det betyr at den prisen som kjøperne er forespeilet, blir stående. Mange er spent på salget av egen bolig. Vi må si at konjunkturene er gunstige for de som nå skal selge sine boliger. Det er mange kjøpere av slike boliger fra Trondheimsområdet. Det er barnefamilier som trenger mer plass. I Hommelvik finner de en bolig som både er større og rimeligere enn de gjør i Trondheim.

- Nei, og det er ikke noe problem. Vi er opptatt av markedsføring mot Trondheim og er i ferd med å lage en animasjonsfilm som tar utgangspunkt i to familier. Den ene setter seg i bilen på Byåsen og den andre i Hommelvik. Tenk bare på de ulike smømengdene vinters tid. Fra Hommelvik er det enkelt å ta seg fram når du henter bilen i parkeringskjelleren uten bekymring for snø. I filmen møtes i to familiene i sentrum av Trondheim samtidig – med start fra Byåsen og Hommelvik.

Et annet poeng er avstand til flyplassen. I Hommelvik bor du nesten inne på flyplassområdet. Det gjør du ikke på Byåsen. Det er det mange som har erfart og vet. Derfor er vi optimister for en videre profilering og det videre salg av Hommelvik Sjøside.

Trinn 2 med 36 leiligheter ble lagt ut for salg i mai. Her  er fortsatt mange av de beste leilighetene ennå ikke solgt. Dette trinnet ligger litt høyere i pris, men det ser ikke ut til å spille en avgjørende rolle. Vår markedsføring er blitt lagt merke til i Trondheim på linje med i Værnesregionen. Siste salg var til en familie bosatt på Heimdal. Vi bygger parkeringskjeller for  alle 96 leiligheter  allerede i første byggetrinn . Det er derfor ønskelig å kontrahere så mange  salg  som mulig og helst ha alle 96 leiligheter solgt når vi  ferdigstiller  de første 60 høsten 2012.

Framdriftsplanen er et avgjørende dokument. Alle leveranser må komme på rett tid  og kan ikke  komme  verken for  tidlig eller for sent . Entrepenøren har brukt sin erfaring til å tenke gjennom tidsbruken på alle biter.  Moderne leilighetsbygging er mye logistikk med prefabrikkerte enheter som lages ferdig i fabrikker før de kommer til byggeplassen. Den gamle håndverkeren hører på mange måter fortida til. Tid er penger og den tendensen vil forsterke seg.  I første byggetrinn har vi satt av 16 mnd byggetid til trinn 1 med 60 leiligheter.  Når vi en vakker dag kommer til siste byggetrinn av de 400 leilighetene vi skal bygge , regner jeg med at byggetida vil være betydelig kortere.  Moderne husbygging vil mer og mer handle om forbedret logisitkk og prefabrikerte løsninger.

- Det betyr at leilighetskjøperne må bestemme seg  tidlig  for hvilket innhold de ønsker på bad  og kjøkken blant annet. Badene produseres i Sverige og leveres komplett ferdig i Hommelvik til fastsatt tidspunkt – verken før eller etterpå. Teknobygg Entrepenør AS har fokus på moderne byggeteknikk og gode logistikkløsninger, sier Rygg som selv er utdannet ingeniør og var  bl.a.  byggeleder da Selbu Sparebank satte opp sitt nye bygg  på midten av 80-tallet :

- Det er artig å komme tilbake til bransjen, men jeg må innrømme at den er blitt helt annerledes. Nå er det iallfall godt å se krana på plass og vite at ting skjer. Byggestarten ble foretatt av ordfører Terje Granmo 23. mai med påfølgende orientering på Rampa. Prosjektet har vært gjennom en modningsprosess siden 2005 og funnet sin form med god plassering i terrenget.  Nå tror jeg folk i Hommelvik ønsker seg bygg til erstatning for skogen på den gamle Kjeldstadtomta , sier Rygg.

Hommelvik Sjøside har gått inn som en av sponsorene til musicalen Carl Halck som presnteres på Karlslyst Gård i august. I den anledning har Sjøsiden invitert og kjøpt to billetter til alle som har kjøpt en leilighet i Hommelvik Sjøside til forestillingen torsdag 18. august.  Dette som et ledd i å skape positive opplevelser for alle leilighetskjøperne og fokusere på hvilket flott sted Hommelvik er å bosette seg i.