Som en av fem-seks destinasjoner på norske dyrkingsområder er Bio Forsk Kvithamar i startgropa på et todelt forskningsprosjekt. EU-Berry og Clima Fruit er to ulike prosjekter, men har også noen klare likhetstrekk. 10 nasjoner er med i et europeisk samarbeid, og fem av landene ligger rundt Nordsjøen.

- Vi vil i disse prosjektene spesielt se på klimarelatert tilpasning. Lavtempstress og frysestress utsettes planter på friland for gjerne hver vinter. Ikke sjelden dør planter i løpet av en kald vinter med påfølgende tap for den som dyrker sortene. Kanskje kan vi redusere skadene med dyrking i tunnel, sier forsker Rolf Nestby som er prosjektleder for de norske forsøkene. Hedmark, Ullensvang i Hardanger, Ås og Holt i Tromsø er andre steder i landet som deltar i prosjektsamarbeidet. Eksempelvis ser Ås- kollegene på plantehelse og eventuell insektpåvirkning. Prosjektet skal ende i en evaluering der mange aspekter ved dyrkingsmetoden belyses.

Forøk med led-lys

De relativt enkle konstruksjonene med delvis gjennomsiktige plasttunneler og “skjørt” som i deler av perioden er nesten lukket skal utover høsten utstyres med kunstig belysning.

- Vi gjør oss nå viktige erfaringer ved bruk av led- lys. Vi har i kommersiell bruk dratt noen erfaringer av led -lys til roseproduksjon på Frosta som har vært lovende. Med bruk av led reduseres energikostnadene og stadig utvikles led- lys som også blir billigere i innkjøp etter hvert slik at også veksthus og dyrking i tunnel med slikt lys kan være interessant.

- Er dette med tunnel produksjonsmodeller for bærdyrking som kan benyttes i Trøndelag?

- Ja, det har vi tro på at det kan være uten å trekke noen konklusjoner nå. Ustabile værforhold med til tider mye nedbør i høstingssesong kan elimineres ved å dyrke i tunnel. Finere bær gir gjerne mer til produsent ved salg. Vi skal først gjøre oss erfaringer i dette treårige todelte prosjektet, sier Nestby med årelang erfaring også fra tidligere forskning på nettopp bringebær som han også har utviklet sorter av i Norge. Prosjektledelsen vil benytte undervarme i tillegg til regulert vanning fra dryppslange i bringebærproduksjonen ved Bio Forsk Kvithamar. Allerede nå står bringebær klare for modning, og jordbærplantene skal snart i jorda. Nestby vil kommende høst ha tre tunneler med i prosjektet. To fulle av bringebærplanter, en med jordbærplanter. Den kontinuerlige blomstring og modning på sortene bringebær vil i følge Nestby gi høsting helt ut i september måned. Naturlig i dette prosjektet er det derfor også å se på økt vekstsesong, noe Trøndelag gjerne kan trenge i et ofte ustabilt og uforutsigbart uteklima.