Joar Håve (A): - Tiltakshaverne skulle koste parkeringsplasser under bakken. SKU setter en åpningsdato uten å konferere med Stjørdal kommune som opplever tidspress for å levere løsninger. Jeg håper vi kan enes om gode løsninger. Trenger vi en måned ekstra for å finne det, da tar vi det. Som Thomas Fossen sa på radioen i dag har vi fått oss forelagt en løsning som kanskje ikke er den beste, men den raskeste. Ap er villig til å bruke ekstra tid.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H): - Vi forkastet den første løsningen. Den var for dyr og dessuten forbundet med mye usikkerhet. Rådmannen fikk en bestilling på en rimeligere løsning. Det har han levert. Løsningen vil være et godt alternativ hvis vi ikke finner noen annen løsning.

Det kan være viktig å bruke litt tid. Kanskje ikke god, men tilstrekkelig tid. Høyre interessert i en god løsning uten å være presset på tid. Kan rådmannen komme med alternativ løsning som vi kan ta stilling til? Rådmannen har levert det vi ba om sist, men vi må se om det finnes nye løsninger.

Varaordføreren fremmet et forslag om utsettelse for å få vurdert andre løsninger.

Ragna Straume (V): - Vi har fått presentert den raskeste løsningen, men ikke den beste. Vi ønsker å overstyre dato. Venstre ønsker en så stor park som mulig hvor alle skal møtes. Da blir det vanskelig med en nedkjøringsrampe midt i parken. Vi må se litt framover. Venstre støttrt varaordførerens forslag.

Håve: - Vi beholder rådmannens forslag og leter etter noe mer. Håper vi får opplysningene i god tid for å sette oss inn i saken; ikke minst dersom det skulle foreligge innspill fra andre utbyggere.

Ordfører Ivar Vigdenes: - Vi hadde et godt møte forrige gang. Det er en komplisert og viktig sak med utvikling av Stjørdal sentrum. Ingen er uenig i at vi må ha parkeringsplasser under parken. Det handler om en best mulig løsning. Rådmannens forslag nå er bedre enn det forrige vi hadde til behandling. Det har kommet innspill fra Torgkvartalet og Bunnpris som kan bidra til en enda bedre løsning. Vi har fått et veldig godt forslag fra Ole Hermod Sandvik. Jeg gir min fulle tilslutning til forslaget.

Etter 21 minutters debatt ble forslaget enstemmig vedtatt av et formannskap på jakt etter den beste løsningen.