Konferansen arrangeres av Norges Musikkorps Forbund (NMF), Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet, og finner sted 16. - 17. januar 2014, på Rica Hell Hotel.

Det handler om  ”Korps og kulturskole i SFO og grunnskole” og ”Ungdom og medvirkning”.

 Prosjektledere fra hele landet vil dele sine erfaringer fra prosjektperioden. I tillegg vil Arne Krokan, professor i sosiologi ved NTNU, foredra om ”smart læring”. Det melder www.kulturskoleradet.no

 Andre bidragsytere: Bård Hestnes fra Norsk kulturskoleråd og Geir Ulseth, Dag Helle Bysting og Karsten Selseth Landrø, alle fra NMF.

 Deltakerne på konferansen vil få rapportene fra begge prosjektene. Samarbeidet mellom frivillig kulturliv, grunn- og kulturskole samt innspill for å engasjere ungdommer i frivillig kulturaktivitet, vil fylle dagene.