Deltagerne må sende inn minst fem kapitler fra første bok. Det blir rundt 20 000 ord og en kort beskrivelse av handlingen i de fem neste bøkene.

Innsenderfrist er 1.okt. Alle bidragsyterne er anonyme til vinneren kåres.