Statens vegvesen kontrollerte kjøretøy på E6 - Syv av elleve endte opp med bruksforbud