Hilde Gunn Slottemo skal fortelle om samfunnsbyggeren NTE og krafta som formet Nord-Trøndelag.

Etter at Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke i 2018, ble spørsmålet om det finnes en særegen nordtrøndersk identitet aktuelt. I så fall: Hva er den, og hvordan er den skapt?

Det er disse spørsmålene som nå blir tema under Slottemos foredrag.

Samspill mellom fylke og forretning

I 2019 skrev hun og historikerkollegaen Harald Linde boken «Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag», det er også denne boken som er utgangspunktet for onsdagens foredrag.

- Vi skrev boken på oppdrag fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Bestillinga fra NTE var ei bok om fylkets historie i perioden etter 1919, da elektrisitetsverket ble etablert. Bedrift og omgivelser skulle ses i sammenheng, og målet var å forstå Nord-Trøndelags særtrekk og samspillet mellom fylke og forretning, forteller Slottemo.

Formet et helt fylke

Videre forteller Slottemo at oppdraget ga en interessant mulighet til å dukke ned i nordtrøndersk historie, og forsøke å forstå den i lys av en virksomhet som har hatt kraft til å forme et helt fylke.

Det er Stjørdal museum Værnes som er arrangøren bak foredraget som holdes i Kirkestallen den 9. mars klokken 19.00.