Overgrepsanmeldelsen ble henlagt i 2017, men nå er mannen dømt