Ved ransaking av stjørdalingens bopel i 2019 skal politiet ha funnet minst 9.900 bilder og to filmer som fremstilte overgrep mot barn og materialet som seksualiserte barn.

Under pågripelsen ble det beslaglagt en bærbar datamaskin, et nettbrett, en mobiltelefon, en ekstern harddisk og en stasjonær datamaskin.

Nekter straffskyld

I høst ble mannen i 30-årene tiltalt for å være i besittelse av overgrepsmaterialet, og i midten av desember måtte han møte i Trøndelag tingrett.

Mannen har hele veien nektet straffskyld, og forsvaret la ned påstand om at tiltalte frifinnes.

Ifølge tiltaltes forklaring har han ikke kjennskaps til bildene og videoene funnet på hans datamaskiner og lagringsenheter, og valgte i stedet å legge skylden over på en mindreårig gutt han har vært støttekontakt for.

Gutten som på dette tidspunktet var 12 år gammel, skal ha besøkt tiltalte jevnlig.

Tvilsomt

Retten på sin side mener det er bevist utover en vær rimelig tvil at det ikke kan være andre enn tiltalte selv som har oppbevart materialet.

Og under bevisføringen finner retten det tvilsomt at gutten på 12 år skal stå bak overgrepsmaterialet, i og med at det er lite sannsynlig at gutten kan ha så store datakunnskaper.

Overgrepsmaterialet er nemlig behandlet, organisert og passordbeskyttet på en slik måte at det krever god innsikt i datateknologi.

Gutten skal også ha utfordringer som utelukker at han skulle ha klart å håndtere materialet på en slik måte som beskrevet ovenfor.

Mistanke om overgrep

Tre dager før han ble pågrepet viser digitale spor at en minnepenn med overgrepsmaterialet ble installert i tiltaltes bærbare PC.

På dette tidspunktet hadde 12-årings mor allerede anmeldt tiltalte for mistanke om seksuelle overgrep, på bakgrunn av hva sønnen hadde fortalt henne. Saken ble senere henlagt på bevisets stilling, men i den tiden etterforskningen pågikk, holdt hun sønnen sin borte fra tiltalte.

Retten finner det derfor svært lite sannsynlig at gutten ville ha oppholdt seg i tiltaltes bolig i de tre dagene før pågripelsen som viste aktiviteter knyttet til flytting av overgrepsmaterialet mellom minnepenn og bærbar PC.

- Det foreligger ingen opplysninger som skulle tilsi at det kan være andre som har stått nedlastning, og behandling av overgrepsmaterialet på tiltaltes datamaskiner, heter det seg i rettsdokumentet.

Langt fra for streng straff

Retten finner det spesielt skjerpende at tiltalte har lagt skylden over på en 12 år gammel gutt som gjerningsmann, spesielt ettersom tiltalte har hatt et omsorgsansvar overfor vedkommende.

Med dette lagt til grunn, mente retten at aktors påstand om ni måneders fengsel var langt fra for streng, og valgte derfor å dømme tiltalte i tråd med aktors påstand.

Stjørdalingen ble derfor dømt til ni måneders fengsel for nedlastning og oppbevaring av til sammen 9.900 bilder og to filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

I tillegg må han tåle inndragning av det elektroniske utstyret som ble beslaglagt under pågripelsen.