Hønsehuset på Brekka blir i nær tilknytning til gården. Røkterne Ida Kristoffersen, til venstre, og datteren Maria sammen med Thomas Kristoffersen som skal føre opp bygget. Foto: Arne Brunes

På landsbasis er det mangel på råvaren, men her satser «hele» bygda samtidig

Ved dags dato finnes allerede fem fjøs med fullskala produksjon på 7.500 verpehøns i Skjelstadmark. I løpet av kort tid blir antallet minst doblet.