Selger hesteeiendommen til 6,9 millioner kroner. Får de gjennomslag på søknad kan prisen endre seg drastisk

foto