foto
Her ligger Asbjørg Jarwson i påvente av å dø. Legene hadde spådd hennes avskjed for en måned siden, men etter hun fikk plass på Lukas Hospice har noe endret seg. Foto: Guro Storli Aune

Asbjørg lever på overtid: – Hun har vært en kasteball i systemet