Kroken på døra for hele fem selskap. Se månedens nyetableringer og konkurser