53 foretak ble opprettet, som var en nedgang fra året før: – Vi ser at mange tør å satse likevel

foto