Jan Vidar (37) er eneste søker til rektorstillingen: – Har sett at det er litt utfordringer å jobbe med